Η Ελλάδα δεν θα το βάλει κάτω, Last point, 14/08/2019- Publication

Η Ελλάδα δεν θα το βάλει κάτω, Last point, 14/08/2019- Publication