Κουρδικό πρόβλημα και ΝΑΤΟ, Last point, 16/08/2019 – Publication

Κουρδικό πρόβλημα και ΝΑΤΟ, Last point, 16/08/2019 – Publication