Το κατάλληλο timing, Last point, 17/08/2019 – Publication

Το κατάλληλο timing, Last point, 17/08/2019 – Publication