Η ανθρωπιά ως έκφραση της Ανθρωπότητας, Last point, 18/08/2019 – Publication

Η ανθρωπιά ως έκφραση της Ανθρωπότητας, Last point, 18/08/2019 – Publication