14979 - Χωρίς τα Μ

Ν. Λυγερός

Δ: Τα κατάφερες, Νίκο.
Ν: Και χωρίς τα Μ.
Δ: Δεν άξιζαν να σε βοηθήσουν.
Ν. Τους ήθελα για τον Δημήτρη.
Δ: Σημασία έχει ότι έγινε η αναφορά.
Ν: Έπρεπε.
Δ: Ήταν το πρέπον
Ν: Και η αρχή.
Δ: Και το τέλος να είναι, είναι σημαντικό.
Ν: Γιατί;
Δ: Δεν περιμένεις τη νομοθεσία για να πάρεις θέση.
Ν: Δεν μπορούσα.
Δ: Το ξέρω.
Ν: Το βλέπω.
Δ: Η αξιολογία δεν περιμένει.
Ν: Είναι θέμα ηθικής.
Δ: Και η επιστήμη χάρη σε σένα έδειξε το μονοπάτι.
Ν: Χαίρομαι.
Δ: Μεταχαίρομαι.