14989 - Τα θεμέλια του μέλλοντος

Ν. Λυγερός

– Ποιος είναι ο στόχος;
– Κανένας. Μόνο σκοπό έχουμε.
– Και ποιος είναι;
– Η καινοτομία.
– Γιατί;
– Διότι είναι απαραίτητη για την Ελλάδα.
– Κι ο ζεόλιθος;
– Μια πλατφόρμα εφαρμογών σε πολλαπλό επίπεδο.
– Με μια ελληνική παραγωγή.
– Ακριβώς γιατί είναι στρατηγικός πλούτος.
– Με θεαματικές ιδιότητες.
– Που αποτελούν εργαλεία για να δημιουργηθεί μια προστιθέμενη αξία.
– Ένα πλαίσιο δημιουργικότητας.
– Για την αλλαγή φάσης.
– Αφού βοηθά τους ανθρώπους μας.
– Και σε πολλαπλό επίπεδο.
– Έτσι είναι πηγή για καινοτομίες.
– Όπως το ζεόλαδο.
– Και η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη;
– Το αναγκαίο συστατικό.
– Για ποιο πράγμα;
– Για το μέλλον της πατρίδας μας.
– Ως ανάπτυξη;
– Ως ανάκαμψη.
– Είναι καινοτομία λοιπόν;
– Από τις πιο σημαντικές.
– Επειδή είναι βασική;
– Διότι είναι θεμελιακή.
– Βασίζεται πάνω στη θάλασσα.
– Και στη Δικαιοσύνη.
– Από τα στοιχεία του Ελληνισμού;
– Η καινοτομία δεν είναι εναντίον της παράδοσης.
– Την συνεχίζει.
– Ως κράμα του Χρόνου.
– Για να γίνει διαχρονική.
– Το μόνο που έχει νόημα.
– Για τον Ελληνισμό.
– Και την Ανθρωπότητα.