14990 - Με το 4Β

Ν. Λυγερός

Με το 4Β
μπορείς να δεις
το παρελθόν
που συναντά
το μέλλον
για να χτίσουν
τη γέφυρα
του Χρόνου
στο σταυροδρόμι
του γαλάζιου
με το Τ
που σηκώνει
και το πνεύμα
για ν’ αλλάξει
τον κόσμο
και να δείξουν
το μονοπάτι
του φωτός
σε όσους
δεν πιστεύουν.