14996 - Η φιλοσοφία του Ελληνισμού

Ν. Λυγερός

Η φιλοσοφία του Ελληνισμού
γεννήθηκε μέσω της ελευθερίας
για να καταλάβει τον κόσμο
χωρίς να είναι επεκτατικός
αλλά για να συνεχίσει
το έργο της σκέψης
και της επινόησης
για να μην εγκλωβιστεί
η Ανθρωπότητα
σε μια ξεραμένη
φλούδα γης
αλλά ν’ ανακαλύψει
τον κόσμο, το σύμπαν
με το βλέμμα
της νοημοσύνης
που δεν περιορίζεται
από αρχές
αλλά ακολουθεί
την αξιολογία.