14997 - Τα μαθηματικά του Ελληνισμού

Ν. Λυγερός

Τα μαθηματικά του Ελληνισμού
δεν είναι μόνο μία προσπάθεια
κατανόησης του σύμπαντος
αλλά επινόηση του κόσμου
για ν’ αγγίξει ο άνθρωπος
που δεν είναι τέλειος
όχι την πληρότητα
αλλά την τελειότητα
και να μην κοιτάζει πια
μόνο παθητικά τη φύση
αλλά να βλέπει τη δομή
ακόμα κι αν είναι ανοιχτή
για ν’ ανακαλύψει
ανάμεσα στο χάος
τα νοητικά σχήματα
μιας άλλης τάξης
που ξεπερνά
την εντροπία
για να δημιουργήσει.