15014 - Αδελφικός διάλογος

Ν. Λυγερός

Αλιόσα: Δεν ήταν ανάγκη.
Μίτια: Δεν πειράζει.
Ιβάν: Κι όμως έπρεπε.
Αλιόσα: Να κατηγορηθεί ένας αθώος.
Ιβάν: Για να φανεί ότι δεν υπάρχει.
Μίτια: Υπάρχει όμως.
Ιβάν: Και το άτοπο έγινε απόδειξη.
Αλιόσα: Μια εις άτοπον επαγωγή.
Ιβάν: Και τώρα τι;
Αλιόσα: Η καταδίκη είναι η εξιλέωση.
Μίτια : Δεν αλλάζει τίποτα.
Ιβάν: Πώς δεν αλλάζει.
Μίτια: Το άντεξε αθώος.
Ιβάν: Θα το αντέξει ένοχος.
Αλιόσα: Δεν είναι το θέμα.
Ιβάν: Ποιο είναι τότε;
Αλιόσα: Η Δικαιοσύνη του θεού.
Μίτια: Η σκέψη της Ανθρωπότητας.
Ιβάν: Και αν θα ανήκω σε αυτή.
Αλιόσα: Μόνο αν αλλάξεις, θα γίνει.