15015 - Μεταδιάλογος

Ν. Λυγερός

Σοφία: Γιατί παράγεις τόσα προβλήματα;
Νοημοσύνη: Έτσι μαθαίνω το άγνωστο.
Σοφία: Και τα γνωστά δεν σου αρκούν.
Νοημοσύνη: Είναι γνώσεις, θέλω ανακαλύψεις.
Σοφία: Με τα προβλήματα;
Νοημοσύνη: Οι λύσεις δεν βοηθούν χωρίς μεθοδολογία.
Σοφία: Μα νόμιζα ότι ήταν ήσουν ενάντια στη μέθοδο.
Νοημοσύνη: Στη μέθοδο που είναι δόγμα, βέβαια, αλλά όχι στη σκέψη.
Σοφία: Ένα από τα κοινά μας.
Νοημοσύνη: Και το άλλο;
Σοφία: Η μνήμη.
Νοημοσύνη: Είναι όντως μια πληγή.
Σοφία: Έτσι δεν ξεχνάς.
Νοημοσύνη: Το θυμάμαι.
Σοφία: Τότε;
Νοημοσύνη: Το μέλλον δεν είναι μόνον παρελθόν.
Σοφία: Έχεις δίκιο.
Νοημοσύνη: Είμαι η συνέχειά σου.
Σοφία: Συνέχισε τότε, ελεύθερα.