Η τουρκική κυβέρνηση καίει βιβλία, TV Kosmos, 12/08/2019 – Publication

Η τουρκική κυβέρνηση καίει βιβλία, TV Kosmos, 12/08/2019 – Publication