15017 - Διαχρονική Γέφυρα

Ν. Λυγερός

Leonardo Da Vinci: Δεν βλέπω.
Αρχιμήδης: Κοίταξες όμως.
Leonardo Da Vinci: Αυτό είναι το μοντέλο.
Αρχιμήδης: Κι εδώ είναι η ουσία.
Leonardo Da Vinci: Θέλω να μάθω τα νοητικά σχήματα.
Αρχιμήδης: Για να υπάρξει συνέχεια.
Leonardo Da Vinci: Γιατί είναι το πρέπον.
Αρχιμήδης: Για τον δεύτερο κύκλο.
Leonardo Da Vinci: Μετά το π.
Αρχιμήδης: Για την πολυκυκλικότητα.
Leonardo Da Vinci: Πέρα από τα πλατωνικά σχήματα.
Αρχιμήδης: Και τα δικά μας.
Leonardo Da Vinci: Με τον σκελετό.
Αρχιμήδης: Για να φανεί ακόμα καλύτερα η δομή.
Leonardo Da Vinci: Και να εννοηθεί η υπερδομή.
Αρχιμήδης: Με το φίλο σου τον Lucas θα τα καταφέρεις.
Leonardo Da Vinci: Αυτό θέλω.
Αρχιμήδης: Τότε θα γίνει.
Leonardo Da Vinci: Για τη γέφυρα.
Αρχιμήδης: Και τη μνήμη μέλλοντος.