Η στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας, Last point, 27/08/2019 – Publication

Η στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας, Last point, 27/08/2019 – Publication