Η ώρα για αποφάσεις, Last point, 02/08/2019 – Publication

Η ώρα για αποφάσεις, Last point, 02/08/2019 – Publication