Τέλος στα τουρκικά F-35, Last point, 09/08/2019 – Publication

Τέλος στα τουρκικά F-35, Last point, 09/08/2019 – Publication