Το ελληνικό στρατιωτικό πνεύμα, Last point, 10/08/2019 – Publication

Το ελληνικό στρατιωτικό πνεύμα, Last point, 10/08/2019 – Publication