Τουρκικά προβλήματα, Last point, 29/07/2019 – Publication

Τουρκικά προβλήματα, Last point, 29/07/2019 – Publication