Τα μέτρα του Αμερικανού Προέδρου, Last point, 16/10/2019 – Publication

Τα μέτρα του Αμερικανού Προέδρου, Last point, 16/10/2019 – Publication