Η απομόνωση της Τουρκίας, Last point, 18/10/2019 – Publication

Η απομόνωση της Τουρκίας, Last point, 18/10/2019 – Publication