Από την απόρριψη στις εκλογές, Last point, 22/10/2019 – Publication

Από την απόρριψη στις εκλογές, Last point, 22/10/2019 – Publication