Ο παράλογος Πρωθυπουργός, Last point, 24/10/2019 – Publication

Ο παράλογος Πρωθυπουργός, Last point, 24/10/2019 – Publication