15076 - Η χρονοστρατηγική Θράκη

Ν. Λυγερός

Η χρονοστρατηγική Θράκη
άρχισε με λεπτομέρειες
για τους περισσότερους
γιατί δεν έβλεπες
ούτε τις πέτρες
ούτε τις γραμμές
κι όταν βρίσκεσαι
στο λιμάνι μας
δεν αναγνωρίζεις
το πεδίο δράσης
της ανάπτυξης
όταν όλοι
σου λένε
ότι δεν υπάρχει
κανένα μέλλον
γι’ αυτό συγκεντρώσου
γιατί αρχίσαμε
ήδη
την αλλαγή.