15095 - Για τις άλλες συμμαθήτριες

Ν. Λυγερός

Για τις άλλες συμμαθήτριες
αν αναρωτιέσαι
την ώρα του ιδιαίτερου
με το Χρόνο
να ξέρεις βέβαια
ότι κάνει το ίδιο
κι ανάλογα
με το επίπεδο
της καθεμιάς
εξηγεί περισσότερα
έτσι ώστε
να γίνει η προετοιμασία
που είναι απαραίτητη
για το μεγάλο μάθημα
της ελεύθερης σκέψης
που ξέρει πια
για τη συνοχή
και τη συνύπαρξη
των κόσμων.