15103 - Τα πάθη της ανάγκης

Ν. Λυγερός

Μαθήτρια: Τι είναι τα πάθη της ανάγκης;
Δάσκαλος : Η ύπαρξη της αυτοθυσίας.
Μαθήτρια: Που είναι απαραίτητη.
Δάσκαλος : Για την Ανθρωπότητα.
Μαθήτρια: Και το άτομο;
Δάσκαλος : Δεν έχει νόημα.
Μαθήτρια: Τι έχει τότε;
Δάσκαλος : Ο άνθρωπος.
Μαθήτρια: Ως πρώτη μονάδα.
Δάσκαλος : Ως ψηφίδα του ψηφιδωτού.
Μαθήτρια: Μέσω της συνανθρωπιάς.
Δάσκαλος : Πάντα.
Μαθήτρια: Τότε τα πάθη.
Δάσκαλος : Είναι το έργο.
Μαθήτρια: Για τους άλλους;
Δάσκαλος : Για όλους τους άλλους!
Μαθήτρια: Πώς γίνεται αυτό;
Δάσκαλος : Επειδή είμαστε οι άλλοι άλλοι.