15110 - Ευρωπαϊκή Ελλάδα και Ελληνική Ευρώπη

Ν. Λυγερός

Ευρώπη: Σ’ ευχαριστώ που υπάρχεις.
Ελλάδα: Κι εγώ που συνεχίζεις.
Ευρώπη: Αν ήξερες πόσα σου χρωστάω .
Ελλάδα: Δεν υπάρχει χρέος μεταξύ μας.
Ευρώπη: Μόνο καθήκον λοιπόν.
Ελλάδα: Μόνο.
Ευρώπη: Έτσι είναι από την Αρχαιότητα.
Ελλάδα: Από τότε που λέγεσαι έτσι.
Ευρώπη: Από τη γέννησή μου.
Ελλάδα: Από τον Ελληνισμό.
Ευρώπη: Στον Ουμανισμό.
Ελλάδα: Κάθε φορά για την Ανθρωπότητα.
Ευρώπη: Μέσω του Χρόνου.
Ελλάδα: Ύδωρ και άλας.
Ευρώπη: Φιλοξενία.
Ελλάδα: Θάλασσα και Δικαιοσύνη.
Ευρώπη: Δίκαιο της Θάλασσας.
Ελλάδα: Παρελθόν και Μέλλον.
Ευρώπη: Μνήμη Μέλλοντος.