15127 - Ευαγγελικός Διάλογος

Ν. Λυγερός

– Μην κοιτάς μόνο τις κόρες…
– Δηλαδή;
– Είναι μελλοντικές μικρές μαθήτριες.
– Δυσκολεύομαι να το δω.
– Επειδή ξέχασες τα λόγια.
– Για ποιο πράγμα;
– Για την οικογένεια.
– Τα λόγια Του;
– Ακριβώς.
– Ξέρω. Αλλά…
– Είναι δύσκολο.
– Πάντα.
– Τότε;
– Υπάρχει η εξέλιξη.
– Μέσω της πίστης.
– Και του έργου.
– Το βλέπω τώρα.