15132 - Ο Άνθρωπος και το Μηδέν

Ν. Λυγερός

Άνθρωπος: Γιατί θες το μηδέν;
Μηδέν: Γιατί δεν πιστεύω στον Άνθρωπο.
Άνθρωπος: Τι νόημα έχει το μηδέν;
Μηδέν: Είναι η αρχή.
Άνθρωπος: Κι αν είναι μόνο το τέλος.
Μηδέν: Ας είναι, αφού τίποτα δεν έχει καμιά αξία.
Άνθρωπος: Αυτό το λες εσύ.
Μηδέν: Ναι, εγώ.
Άνθρωπος: Επειδή ξεχνάς τη μνήμη.
Μηδέν: Είναι μια πληγή.
Άνθρωπος: Κι ένα ίχνος.
Μηδέν: Για ποιον;
Άνθρωπος: Για τη συνέχεια.
Μηδέν: Ποιος τη θέλει;
Άνθρωπος: Η Ανθρωπότητα.
Μηδέν: Για ποιο λόγο;
Άνθρωπος: Λόγω ενσωμάτωσης στον Χρόνο.