15147 - Οι πρώτοι μετακανόνες

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Τα αρχικά ερωτήματα αφορούσαν πάντα τις κινήσεις, διότι οι αρχάριοι δεν αντιλαμβάνονταν την αξία του πλαισίου σε στρατηγικό επίπεδο. Όμως με την πάροδο του χρόνου ανακάλυπταν τους πρώτους μετακανόνες. Περίμεναν κάτι το μαγικό, αφού δεν μπορούσαν να φανταστούν την αρχή της πολυπλοκότητας και ήταν ανίκανοι να την συνδυάσουν με την απλότητα, ενώ είχαν μπροστά τους τα πρώτα στοιχεία της κενότητας, αφού είχαν νόημα όλα αυτά μόνο και μόνο αν κάποιος θα διαχειριζόταν για να εξελιχθούν όλες οι κινήσεις σε μια μη αναστρέψιμη πράξη. Δίχως τους μετακανόνες, οι κανόνες έμοιαζαν με αυθόρμητες επιλογές, ενώ ακολουθούσαν μια ανοιχτή δομή από την αρχή λόγω τους τέλους. Κι όταν προσπαθούσαν ν’ αντιδράσουν έμπαιναν στο πλαίσιο της παρανομίας και δεν έκαναν ποτέ καμιά ανθρώπινη επανάσταση, αφού αυτή έπαιζε σε άλλο επίπεδο με την νοητική στρατηγική.