15208 - Η Ενεργόπολη

Ν. Λυγερός

Η Ενεργόπολη
συνειδητοποιούσε
με την πάροδο του χρόνου
ότι τα μονοπάτια
είχαν γίνει φωτεινά
και περνούσαν
απαραίτητα
από αυτή
γιατί η θάλασσα
φιλούσε το λιμάνι
και με την ενέργειά της
είχε αλλάξει
την ιστορία της
για να συνεχίσει
τη στρατηγική
του μέλλοντος
που είναι ικανή
να φέρει ζωή
στο όραμα
της πατρίδας.