15217 - Η απελευθέρωση της Κύπρου

Ν. Λυγερός

Η απελευθέρωση της Κύπρου
δεν είναι πια ουτοπία
αφού το αδιανόητο
του απέραντου γαλάζιου
έπλασε το όραμα
που ακολουθούμε
για να υλοποιήσουμε
την απαραίτητη πράξη
που παράγει
το μέλλον
γιατί γνωρίζει
την χρονοστρατηγική
που άλλαξε
τα δεδομένα
της πραγματικότητας
διότι η ανθρωπιά
έχει κυρίαρχο ρόλο
στη στρατηγική
του Δασκάλου.