15268 - Υπατία

Ν. Λυγερός

Η Υπατία είναι μία εξαίρεση. Με ποια έννοια; Με την έννοια ότι είναι κόρη πατέρα. Στην πραγματικότητα η πρώτη υπέρβαση γίνεται από τον πατέρα της, που θα μπορούσε να θεωρήσει ότι: δεν είναι για σένα, είναι για το αντρικό στοιχείο. Στην πραγματικότητα θα γίνει αυτή η υπέρβαση και η Υπατία επειδή είχε και το χάρισμα της νοημοσύνης, θα φτάσει σε ένα επίπεδο που θα της επιτρέψει όχι μόνο να μελετάει κείμενα, αλλά και να ασκεί κριτική σε κείμενα, που είναι άλλο το επίπεδο. Δίνουμε ένα παράδειγμα αντρικό, για να γίνει πιο κατανοητό. Όλοι ξέρουμε τον Βολταίρο, όλοι ξέρουμε τον Ρήγα Φεραίο. Αλλά ποιοι από εμάς και ποιες από εμάς ξέρουν ότι ο Ρήγας Φεραίος διάβαζε Βολταίρο και διόρθωνε τα λάθη του στα επιστημονικά; Στην πραγματικότητα είχε λοιπόν αυτήν την ικανότητα. Η ιδέα είναι ότι, όταν φτάνεις στο επίπεδο να διαβάζεις τους ερευνητές, όχι να έχεις άποψη, αλλά να έχεις γνώση και με αυτήν την γνώση να είσαι ικανή να ασκείς κριτική και να πεις ότι εδώ σε αυτό το σημείο δεν είναι ακριβώς έτσι, ενώ σε αυτό είναι ακριβώς έτσι. Αυτό λοιπόν χρειάστηκε αρχικά. Η πρώτη υπέρβαση γίνεται από τα πιο διαδεδομένα παραδείγματα είναι η Υπατία. Δυστυχώς πολύ συχνά το εκφυλίζουμε με το παράδειγμα του θανάτου της και ξεχνάμε το έργο της. Είναι μερικοί που μιλούν για την ζωή της, αλλά δεν ξέρουν τίποτα για το έργο της. Ο θάνατος δεν χαρακτηρίζει όλη την ζωή σας, είναι το έργο που χαρακτηρίζει την ζωή.