15298 - Ένας Αρμένης μας αναγνώρισε

Ν. Λυγερός

Ένας Αρμένης μας αναγνώρισε
γιατί δεν στάθηκε
στη δική του γενοκτονία
και με γενναιοδωρία
μίλησε για την δική μας
διότι λειτούργησε
όχι πια ως θύμα
αλλά ως δίκαιος
για τους άλλους
που δεν ξέχασε
ότι τα άλλα θύματα
έχουν νόημα
για όλους
αφού ανήκουν
στην Ανθρωπότητα
και δεν περιμένουν
από την κοινωνία
να αναγνωρίσει
το έγκλημα.