15302 - Όποιος χρησιμοποιεί

Ν. Λυγερός

Όποιος χρησιμοποιεί
τη λέξη γενοκτονία
συμβάλλει στον αγώνα μας
γιατί είναι μια αναγνώριση
της συστηματικής
καταστροφής
που έχουν υποστεί
και γι’ αυτό το λόγο
η βαρβαρότητα
προσπαθεί
να την απαγορεύσει
ενώ εμείς
πρέπει αυτά τα στίγματα
να τα κάνουμε
νέα σύμβολα
για την υποστήριξη
της αντίστασης
και της θυσίας
ενάντια στους γενοκτόνους.