15308 - Για να διεκδικήσεις

Ν. Λυγερός

Για να διεκδικήσεις
τα δικαιώματα
της Ανθρωπότητας
είναι καλό
να κοιτάξεις
τα παραδείγματα
των Αρμενίων
των Ασσυρίων
και των Ποντίων
γιατί θα καταλάβεις
ότι με τη θυσία τους
γεννήθηκε η ουσία
της έννοιας της γενοκτονίας
γιατί μ’ αυτά
μπόρεσε να πείσει
ο Raphael Lemkin
ότι ήταν απαραίτητη
για να υπάρξει
το δίκαιο το ανθρώπινο.