15336 - Πόσες τριπλές αναγνωρίσεις

Ν. Λυγερός

Πόσες τριπλές αναγνωρίσεις
πρέπει να πετύχουμε
στο εξωτερικό
για να καταλάβουμε
στην Ελλάδα
ότι πρέπει ν’ αναγνωρίσουμε
την τριάδα γενοκτονιών
για να ενισχύσουμε
τις θέσεις μας
σε διεθνές επίπεδο
διότι δεν μπορούμε
να καταδικάσουμε
καμία βαρβαρότητα
όταν δεν έχουμε
αναγνωρίσει κι εμείς
τα θύματά της
που δεν μπόρεσαν
ούτε καν να κουραστούν
σε αυτόν τον αγώνα
σαν εσένα.