15339 - Πρέπει στις πορείες μας

Ν. Λυγερός

Πρέπει στις πορείες μας
να έχουμε μαζί μας
αντίγραφα των έργων
του Saint-Exupéry
και του Delacroix
για να διαβάσουμε
σε όλους τους Δίκαιους
το απαγορευμένο κείμενο
για να δείξουμε
τον απαγορευμένο πίνακα
από τη βαρβαρότητα
που όχι μόνο
δεν έχει αναγνωρίσει
τις γενοκτονίες
αλλά συνεχίζει
να απαγορεύει
έργα πολιτισμού
διότι δεν αντέχει
το έργο ανθρωπιάς.