15348 - Η βαρβαρότητα είναι

Ν. Λυγερός

Η βαρβαρότητα είναι
η άρνηση του πολιτισμού
και η άρνηση της αναγνώρισης
της γενοκτονίας
ανήκει στο ίδιο πλαίσιο
γι’ αυτό το λόγο
η διαφορά
δεν είναι θέμα χωρικό
αλλά πάντα χρονικό
γιατί η βαρβαρότητα
δεν προλαβαίνει
τον πολιτισμό
και προσπαθεί
πάντα να τον καταστρέψει
για να μην αλλάξει
τα δεδομένα
που θα έχει
ως θεμέλια
της προσέγγισης
του θανάτου.