15352 - Το θέμα δεν είναι

Ν. Λυγερός

Το θέμα δεν είναι
να κατηγορούμε
πάντα τα πρόβατα
αλλά ο εντοπισμός
του λύκου
που τα κατασπαράζει
γιατί αυτό είναι
η βαρβαροκρατία
που καταπατά
τα δικαιώματα
της Ανθρωπότητας
και γι’ αυτό το λόγο
είναι το πρέπον
για τον πολιτισμό
να απαγορεύσουμε
τη βαρβαρότητα
για να προστατέψουμε
όλους τους ανθρώπους
από τις πράξεις
των γενοκτόνων.