15394 - Η νομική κι η στρατηγική

Ν. Λυγερός

Η νομική κι η στρατηγική
δεν έχουν ηθική
από μόνες τους
αφού εξαρτώνται
από την αποδοχή,
η πρώτη έχει
τη δύναμη των ατόμων
κι η δεύτερη
των ανθρώπων
που δεν ξέρουν
ακόμα για το φως
και το μονοπάτι
γι’ αυτό είναι
τόσο σημαντικό
να προετοιμαστείς
ανθρώπινα
για τον αγώνα
για να μάθεις
για την ουσία
πριν αντιμετωπίσεις
την εξουσία.