15395 - Ως αιχμή του δόρατος

Ν. Λυγερός

Ως αιχμή του δόρατος
ο Ελληνισμός
είναι πολιτισμός
κι όχι πολιτική
γιατί δεν σχετίζεται
με την κοινωνία
αλλά άμεσα
και μόνο
με την Ανθρωπότητα
αφού είναι
δώρο Χρόνου
έτσι αν νομίζεις
ότι μπορείς
να τον εγκλωβίσεις
σε τεχνητά σύνορα
του χώρου
όχι μόνο
κάνεις λάθος
αλλά θα υποστείς
ακόμα και κόστος.