15417 - Ο Ελληνισμός ως παιδί

Ν. Λυγερός

Ο Ελληνισμός ως παιδί
μοιάζει με αυτά
που δεν ανήκουν
σε καμιά παρέα
γιατί βλέπουν
αμέσως το ανούσιο
και το ανυπόστατο
της υπόθεσης
αφού σβήνει
μόλις αρχίσει
γιατί δεν έχει
κανένα έργο
να παράγει
έτσι το παιδί
γίνεται αμέσως
δίκαιος
δίχως να προλάβει
να γίνει
αθώος.