15454 - Οι λύσεις ανήκουν στη στρατηγική

Ν. Λυγερός

Οι λύσεις ανήκουν στη στρατηγική, στον τομέα της οικονομίας βρίσκονται απλώς τα προβλήματα. Έτσι όταν προσπαθούμε να λύσουμε τα οικονομικά προβλήματα με οικονομικό τρόπο, είναι άτοπο διότι χρειάζονται μαθηματικά και στρατηγική σκέψη. Όταν εξετάζουμε τη θεωρία παιγνίων μετά τη θεωρία αποφάσεων και πριν τη θεωρία αγορών, αντιλαμβανόμαστε αμέσως τη συμβολή της στρατηγικής στην οικονομία. Και ο λόγος είναι απλός, αφού τα μαθηματικά είναι διαχρονικά εργαλεία και η στρατηγική είναι δομημένη πάνω στο πριν για να προετοιμάζει το μετά. Η οικονομία δεν είναι μία κλειστή δομή και δέχεται επιρροές από άλλους τομείς για την επίλυση προβλημάτων. Έτσι και στην πραγματικότητα, είναι οι στρατηγικές λύσεις της οικονομίας που αλλάζουν τα πράγματα κι όχι οι οικονομικές λύσεις της στρατηγικής. Η στρατηγική είναι το υπόβαθρο του επιφαινομένου της οικονομίας.