15455 - Οι στρατηγικές λύσεις είναι εφικτές

Ν. Λυγερός

Οι στρατηγικές λύσεις είναι εφικτές, διότι είναι στρατηγικές κι όχι οικονομικές. Το πρόβλημα των λύσεων, όπως είναι η αξιοποίηση της ελληνικής ΑΟΖ και η εξόρυξη του ελληνικού ζεόλιθου, δεν προέρχεται από το αν είναι εφικτές ή όχι. Αλλά από την παρατήρηση του Leonardo da Vinci. Με άλλα λόγια πρέπει να πειστεί η κοινωνία μιας εποχής ότι θα είναι ικανή να εφαρμόσει ένα νοητικό σχήμα που δεν είχε επινοήσει και που δεν είχε κατανοήσει. Το χαρακτηριστικό τους είναι το διαχρονικό τους στοιχείο. Έτσι σε βάθος χρόνου όχι μόνο θα υπάρξουν αλλά θα παίξουν κι ένα στρατηγικό ρόλο στο θέμα της ανάκαμψης της πατρίδας μας. Η δυσκολία προέρχεται από την αδράνεια και την ηττοπάθεια της κοινωνίας. Όμως ο Ελληνισμός συνεχίζει την πορεία του με το απέραντο γαλάζιο και με την πέτρα της ζωής, ξεπερνώντας τα κοινωνικά εμπόδια, γιατί ασχολείται αποκλειστικά με την Ανθρωπότητα και την προστασία του ελεύθερου λαού μας.