15463 - Στη θεωρία παιγνίων

Ν. Λυγερός

Στη θεωρία παιγνίων
κοίτα προσεχτικά
την έννοια της πρωτοβουλίας
για να καταλάβεις
ότι με τα δεδομένα
μπορείς να πλέξεις
πολύπλοκες σκέψεις
που δεν δεσμεύονται
από τις συνθήκες
και αυτό γίνεται
δίχως να σημαίνει
ότι δεν υπάρχει
στρατηγική σκέψη
αντιθέτως αυτή είναι
που σου επιτρέπει
να μην έχεις
καμιά ανάγκη
να διορθώσεις
την κίνηση
για να γίνει πράξη.