15492 - Τα Μεγάλα Κατεχόμενα

Ν. Λυγερός

Τα Μεγάλα Κατεχόμενα
είναι τα τελευταία
όπου πληγώνεται
η ιστορική Ευρώπη
από τη βαρβαρότητα
της παλιάς εισβολής
και της κατοχής
γι’ αυτό άλλαξε κι εσύ
για να είσαι έτοιμος
για την απελευθέρωση
και να μη νομίζεις
ότι τίποτα δεν αλλάζει
με την πάροδο
των αιώνων
που δεν ξέχασαν
κανένα έγκλημα
κατά της Ανθρωπότητας
γιατί η ταινία
του Χρόνου
δεν σταμάτησε.