15493 - Το χρέος είναι σημαντικό

Ν. Λυγερός

Το χρέος είναι σημαντικό
για την απελευθέρωση
και δεν μπορείς απλώς
να λες ότι πέρασαν
όλα αυτά τα χρόνια
μέσα στη λήθη
γιατί σου έδωσαν
πολλά όνειρα
για να ονομάσεις
τα κατεχόμενα
αλησμόνητες πατρίδες
αφού δεν είδες
πόσο το πλαίσιο
το Ευρωπαϊκό
είναι ενιαίο
και φοβίζει
τη βαρβαρότητα
λόγω γωνίας
στη σκακιέρα
την τοποστρατηγική.