15500 - Όταν κάθισε ο Δάσκαλος

Ν. Λυγερός

Όταν κάθισε ο Δάσκαλος
απέναντι στην κουμανταρία
χωρίς να ειπωθεί
ούτε μια λέξη
οι μαθήτριες κάθισαν
όλες αριστερά
και οι μαθητές
όλοι δεξιά
για να ειπωθεί
η ακριτική ουσία
πέρα από τα βάσανα
και την κούραση
των πράξεων
της ημέρας
για να περάσει
η νύχτα
με το φως
της Διδασκαλίας
που δεν σταματά
για να υπάρχει
το φως και στο σκοτάδι.