15521 - Μας κάλεσαν για κάποιο λόγο εδώ

Ν. Λυγερός

Μας κάλεσαν για κάποιο λόγο εδώ
διότι δυσκολευόμαστε να ξεχάσουμε
τις πληγές του Ελληνισμού
μόνο που δεν στεκόμαστε
σε αυτό το σημείο
διότι ξέρουμε ότι δεν επαρκεί
για το μέλλον της πατρίδας
έτσι κι εδώ δεν μιλήσαμε
μόνο για το παρελθόν
αλλά για το μέλλον
με στρατηγική
και νοητικά σχήματα
που αγγίζουν
το αδιανόητο
για να παράγουμε
την απαραίτητη ουτοπία
που απαντά στην ανάγκη
του λαού μας.