15536 - Ιστορική αναδρομή της ελληνικής ΑΟΖ

Ν. Λυγερός

Αν θέλαμε να καταλάβουμε πραγματικά την αξία της ελληνικής ΑΟΖ μέσα σ’ ένα ιστορικό πλαίσιο κι όχι μόνο μέσω του Δικαίου της Θάλασσας του 1982, έχει όφελος να υλοποιήσουμε τους χάρτες της ελληνικής ΑΟΖ ανάλογα με τη γεωγραφία και τη γεωμετρία της πατρίδας μας. Αν και αυτός ο τρόπος φαίνεται αναχρονικός, αφού οι χάρτες αποκτούν νόημα νομικό μόνο μέσω της Σύμβασης, επί της ουσίας όμως σε στρατηγικό επίπεδο, δείχνει μια εικόνα ενδεικτική της αληθινής κατάστασης. Επίσης ο σχεδιασμός των χαρτών με την ΑΟΖ δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε την εμβέλεια της θάλασσας μέσω του απέραντου γαλάζιου. Διότι στην εξέλιξη της πορείας της ανακατάληψης της Ελλάδας, σπάνιοι είναι αυτοί που εξετάζουν τον θαλάσσιο χώρο και εκτιμούν μόνο και μόνο την ξηρά. Έτσι τα νησιά τού φαίνονται οι απλές λεπτομέρειες στον όλο σχεδιασμό. Μέσω της ΑΟΖ αντιλαμβανόμαστε πιο αποτελεσματικά τη συμβολή των μεσοθαλασσών, που είναι τα νησιά, αφού με αυτά αποκτούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα. Οι χάρτες ανά περίοδο δείχνουν τη μεγάλη εικόνα που συνθέτει μια στρατηγική, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τοπικές αξιολογήσεις. Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν να δούμε την αληθινή πορεία της υψηλής στρατηγικής της Ελλάδας, πριν ακόμα υπάρξει επίσημα η έννοια της ελληνικής ΑΟΖ.